Mevr. drs. Dorine Heiden

Psychotherapeut BIG, Cognitief Gedragstherapeut VGCt

Kwalificaties

Registratie en lidmaatschap beroepsvereniging, kennis en bekwaamheid

De Wet op de Beroepen en de Individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijk opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG register. Dorine staat ingeschreven in het BIG register (39926893716) voor psychotherapeuten en is lid van de NVP, LVVP en VGCt.

Specificaties

Dorine studeerde in 2005 af als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Eerder, in 1991, studeerde zij af als communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was daarna werkzaam als communicatieadviseur.

Van 2005 t/m 2006 werkte zij als psycholoog bij Reinier van Arkel (ADHD bij Volwassenen), daarna werkte zij van 2006 t/m 2019 als psycholoog/cognitief gedragstherapeut bij GGZ Oost Brabant binnen het team Kind- en Jeugd. In 2016 is zij gestart met de opleiding tot psychotherapeut, deze is in 2019 afgerond.

Binnen de GGZ heeft zij met name ambulante behandelingen uitgevoerd bij kwetsbare jongeren gericht op emotionele stoornissen (angst, trauma, depressie, dwang). In 2018 is zij gestart bij psychologenpraktijk Vught en werkte zij met cliënten vanaf 18.

Vanaf januari 2020 start zij als zelfstandig psychotherapeut in het Lindehuys. Cliënten vanaf 18 jaar kunnen zich bij haar aanmelden. Dorine werkt zowel individueel als systemisch. Zij heeft de opleiding tot mediator gevolgd en ervaring met echtscheidingsproblematiek.

Visie en werkwijze

Psychotherapie is een samenwerking tussen de client en de behandelaar. Het doel van psychotherapie is om psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. De psychotherapeut helpt de cliënt om zaken anders te gaan zien, emoties duidelijk te krijgen en moeilijke situaties anders aan te pakken. Bij psychotherapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het zorgvuldig opbouwen van een emotioneel contact staat centraal en de therapeutische relatie is een belangrijk middel om tot verandering te komen. Dorine werkt zowel protocollair als integratief, waarbij technieken uit de cognitieve-, psychodynamische en cliëntgerichte therapie worden gecombineerd.

Na de intakegesprekken stelt Dorine een behandelovereenkomst en behandelplan op. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag. Om in kaart te brengen wat de effecten zijn van de behandeling, wordt gevraagd tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen.

Kwaliteitsstatuut

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.