Mevr. MSc L. (Loes) Sterenberg

Psycholoog, Psychotherapeut BIG (specialisatie Kind en Jeugd)

Kwalificaties

Registratie en lidmaatschap beroepsvereniging, kennis en bekwaamheid

De Wet op de Beroepen en de Individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijk opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG register. Loes staat ingeschreven in het BIG register voor psychotherapeuten (nr. 89920642716) en is lid van de NvP en LVVP.

Specificaties

Loes studeerde in 2009 af als psycholoog kind en jeugd aan de universiteit van Tilburg. Daarna werkte ze als psycholoog/behandelcoordinator bij GGZ oost brabant binnen verschillende langdurige verblijfsvoorzieningen voor jeugdigen. In 2012 is zij gestart met de opleiding tot psychotherapeut, welke zij in 2016 heeft afgerond. Binnen de GGZ heeft zij met name ambulante behandelingen uitgevoerd gericht op emotionele stoornissen (angst, trauma, depressie, dwang). Loes is echter ook bekend met kind eigen problematieken (ADHD en autisme). Zij heeft naast haar ambulante werk ook ervaring opgedaan binnen de klinische opnameafdeling voor jongeren in Helmond en heeft affiniteit met systemische (gezins)behandelingen en groepsbehandelingen.

Vanaf februari 2019 werkt Loes op woensdag als vrijgevestigd psychotherapeut in het Lindehuys in Oisterwijk. Ze werkt vanuit principes uit o.a. de schematherapie, EMDR en systemische interventies.

Visie en werkwijze

Psychotherapie is een samenwerking tussen de client en de behandelaar. De client is deskundige op het gebied van de eigen belevingen, ervaringen en wensen. Samenwerking en uitwisseling hierover zijn wezenlijk in het psychotherapieproces.

Na de intakegesprekken stelt Loes, in samenspraak met de volwassene, of met het kind én de ouders, een behandelovereenkomst en behandelplan op. Dit vormt de leidraad voor de behandeling. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en gericht op bewustwording en inzicht. Afname van de klachten, soms gecombineerd met verandering van oude patronen is het doel. Psychotherapie richt zich op bewustwording van eigen processen in het denken, voelen en handelen en daarnaast zullen we aandacht besteden aan interactiepatronen tussen de client en zijn/haar omgeving. Om in kaart te brengen wat de effecten zijn van de behandeling, zullen we u mogelijk vragen om voor, tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Daarnaast kunnen we u vragen vragenlijsten in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Specifiek voor kind en jeugd

Bij behandeling van problematiek van kinderen en jeugdigen worden ouders nauw betrokken. Op basis van informatie uit intakegesprekken en mogelijke onderzoeksresultaten wordt vastgesteld welke aanpak of behandeling voor het kind of de jeugdige en zijn gezin is aangewezen. Vervolgens wordt er een voorstel voor behandeling gedaan tijdens een adviesgesprek met ouders en het kind of de jeugdige. De therapie wordt uitgevoerd in overleg en in samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind. Naast individuele therapiegesprekken wordt er ook aandacht besteed aan ouderbegeleiding. De gegevens over het kind, jeugdige en het gezin worden vertrouwelijk behandeld. Voor de intake, diagnostiek en behandeling van kinderen tot 18 jaar is schriftelijke toestemming van (beide) ouders nodig. Lindehuys heeft voor jeugdzorg contracten met de gemeenten in de regio’s Hart van Brabant en Noord-Oost Brabant.

Kwaliteitsstatuut

Het GGZ kwaliteitsstatuut vind u hier.