Marit Boven

Medisch psycholoog
Psychotherapeut
Cognitief gedragstherapeut VGCt

Kwalificaties

Registratie en lidmaatschap beroepsvereniging, kennis en bekwaamheid

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Marit staat ingeschreven in het BIG-register (nr. 69925344516) voor Psychotherapeuten en is lid van de beroepsverenigingen LVVP en VGCt.

Het kwaliteitsstatuut van haar praktijk vindt u hier.

Specificaties

Marit studeerde Klinische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. In 2009 studeerde zij af in de richting Medische Psychologie. Vervolgens werkte zij vijf jaar bij een landelijke GGZ instelling, waar zij haar registratie als cognitief gedragstherapeut behaalde. In 2015 startte zij met de opleiding tot psychotherapeut aan het opleidingsinstituut Rino Zuid in Eindhoven en werkte zij bij een vrijgevestigde praktijk in Vught. In 2019 rondde zij de opleiding tot psychotherapeut met goed gevolg af en startte zij haar eigen praktijk voor psychotherapie in Oisterwijk. Marit werkt uitsluitend met volwassenen vanaf 18 jaar.

Visie en werkwijze

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode waarbij samenwerking tussen cliënt en behandelaar centraal staat. De cliënt is de deskundige op het gebied van de eigen beleving, ervaringen en behoeften. Uitwisseling hierover is van wezenlijk belang in het psychotherapieproces. Bewustwording van eigen denken, voelen en handelen is daarbij belangrijk. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de therapeut.

De behandeling begint met één of meer intakegesprekken om uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart te brengen. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Bij voorkeur vult u deze lijsten in voorafgaand aan het eerste gesprek. Zodoende kan Marit zich beter op het gesprek voorbereiden.

Na de intakegesprekken stelt Marit, in samenspraak met u, een behandelovereenkomst en behandelplan op. Dit vormt de leidraad voor de behandeling. Behandelgesprekken duren 45 minuten. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van uw klachten en uw hulpvraag. Marit werkt als cognitief gedragstherapeut zowel kortdurend en klachtgericht als langer durend, inzichtgevend en gericht op verandering van oude gedragspatronen, met behulp van onder meer schematherapie en persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. Bij trauma gerelateerde klachten maakt ze gebruik van EMDR. Bij de behandeling van relatieproblemen bij (echt)paren maakt ze gebruik van technieken uit de Emotionally Focussed Therapy.

Om de resultaten van de behandeling te meten, zal zij u mogelijk vragen tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Ook kan het zijn dat zij u vraagt een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zorg. Een deel van de behandeling vindt plaats via de website, bijvoorbeeld het invullen van vragenlijsten en het inzien van (algemene) informatie betreffende uw behandeling.