Mark Bakker

Psychotherapeut (BIGnr. 99917762316)
Cognitief gedragstherapeut VGCT

Kwalificaties

Registratie en lidmaatschap beroepsvereniging, kennis en bekwaamheid

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Mark is daarnaast lid van de volgende beroepsverenigingen: de LVVP en de VGCT.

Tevens beschikt de praktijk per 2017 over een kwaliteitsstatuut. Klik om deze in te zien hier.

Specificaties

Mark Bakker heeft van 2000 tot 2004 Klinische- & Gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 2005 tot eind 2013 is hij als psycholoog werkzaam geweest bij verslavingszorginstelling Novadic-Kentron, zowel in de klinische als in de ambulante zorg. In 2009 rondde hij de opleiding tot cognitief gedragstherapeut af. Hij deed naast de behandeling van verslaving ook ervaring op met de behandeling van onder meer daarmee samenhangende depressieve klachten en angstklachten, alsook persoonlijkheidsproblematiek. In januari 2010 startte Mark de opleiding tot psychotherapeut bij Psychologenpraktijk Vught, en combineerde zijn werkzaamheden daar met die bij Novadic-Kentron. In 2013 rondde hij deze opleiding af. Hij deed daar verdere ervaring op met de behandeling van diverse klachten met cognitieve gedragstherapie, maar ook met andere behandelmethoden zoals de psychoanalytische psychotherapie en schematherapie. Vanaf januari 2014 werkt Mark als vrijgevestigd psychotherapeut in het Lindehuys in Oisterwijk. Hij werkt als cognitief gedragstherapeut zowel klachtgericht als op het veranderen van langdurig bestaande patronen met schematherapie. Wanneer sprake is van trauma gerelateerde klachten wordt veelal gebruik gemaakt van EMDR.

Werkwijze

De behandeling begint met een of meer intakegesprekken om uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart te brengen. De gesprekken duren 45 minuten. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Bij voorkeur vult u deze lijsten in voorafgaand aan het eerste gesprek. Zodoende kan uw behandelaar zich beter op het gesprek voorbereiden. Op grond van deze intakefase wordt door uw therapeut, in samenspraak met u zelf, een behandelplan opgesteld.

Psychotherapie is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is deskundig op het gebied van de eigen belevingen, ervaringen en wensen. Samenwerking en uitwisseling hierover zijn wezenlijk in het psychotherapieproces. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en gericht op het geven van inzicht. Er wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de werkzaamheid door middel van onderzoek is aangetoond. Afname van de klachten en waar nodig verandering van oude patronen is het doel. Bewustwording van eigen denken, voelen en handelen is daarbij belangrijk. Tegelijkertijd is er aandacht voor het optimaliseren van de interactie met anderen.

Wanneer u het met uw behandelaar eens bent over het behandelplan volgt de behandeling. Er wordt na de intakefase en na het beëindigen van de behandeling gerapporteerd aan uw huisarts en/ of verwijzer, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor.

Om de resultaten van de behandeling te meten zullen wij u mogelijk vragen tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Ook kan het zijn dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.