Wat is Psychotherapie en voor wie is het bedoeld?

Psychotherapie is een verzamelnaam van behandelmethoden voor psychische klachten. In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener, de psychotherapeut, centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.

Een psychotherapeut helpt de cliënt bij veranderen van gedrag, anders omgaan met pijnlijke emoties, anders denken of anders omgaan met belangrijke contacten. Het doel van psychotherapie is om psychische klachten en problemen te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen, op een cliëntvriendelijke, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier.

Het beroep psychotherapeut is wettelijk geregeld als basisberoep in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Voor wie?

Als een cliënt psychische klachten heeft, maar er niet uit komt door met vrienden, familie of anderen uit de omgeving over de problemen te praten. In dat geval kan het goed zijn de hulp van een psychotherapeut in te schakelen. Deze kan helpen dergelijke klachten te overwinnen.

Voorbeelden van klachten zijn:

  • Gevoelens van depressieve aard (lusteloosheid, somberheid, overmatige slapeloosheid)
  • Angst of paniek gevoelens
  • Steeds terugkerende contactproblemen met anderen
  • Gevoelens van sterke spanning
  • Problemen na een traumatische ervaring
  • Psychische problemen bij een handicap of chronische ziekte
  • Identiteitsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen.

U kunt zich bij onze praktijk ook aanmelden voor partnerrelatieproblemen. Echter, partnerrelatietherapie op basis van de louter diagnose 'partnerrelatieproblemen', wordt vanaf 1 januari 2013 niet meer vergoed door uw verzekeraar, niet in de basis GGZ, niet in de gespecialiseerde GGZ en ongeacht of u aanvullend verzekerd bent of niet. De kosten komen in dat geval volledig voor eigen rekening.

Werk gerelateerde problematiek, waaronder burnout, wordt door de minister uitgesloten van vergoeding vanuit de Zvw op basis van beoordeling vanuit het ZiInl, voorheen CVZ. De behandeling van deze problematiek wordt gezien als een zaak tussen werkgever en werknemer, en dient dan ook door de werkgever bekostigd te worden (wet Reintegratie Arbeids Gehandicapten).

Alle andere behandelingen in deze praktijk vallen onder de verzekerde zorg.

In deze praktijk kunt u niet terecht voor een behandeling waarbij ook crisisinterventie noodzakelijk is en/of ernstige verslavingsproblematiek.