Mevr. drs. M.M.P. (Michella) Vioen-Kolsteren

Psycholoog
Psychotherapeut (BIG/VWS)

Kwalificaties

Registratie en lidmaatschap beroepsvereniging, kennis en bekwaamheid

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Michella staat ingeschreven in het BIG register voor Psychotherapeuten (nr. 49917769216) en is lid van de beroepsverenigingen LVVP en VKJP. Ook is ze in bezit van het GGZ Kwaliteitsstatuut.

Specificaties

In 1998 studeerde Michella af in de masteropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, in de richtingen Ontwikkelings- en Klinische en Gezondheidspsychologie. Aansluitend heeft zij een aantal jaren gewerkt op de Kinderpsychiatrische Kliniek van het Sophie Kinderziekenhuis te Rotterdam. In 2006 startte zij haar eigen praktijk voor Psychologische Hulpverlening te Oisterwijk, waarbij zij ervaring opdeed in de ambulante behandeling (cognitief gedragstherapeutisch en cliëntgerichte referentiekaders) van mensen (kinderen, jeugdigen en volwassenen) met uiteenlopende psychische (persoonlijkheids)problematiek. In maart 2009 startte zij de opleiding tot psychotherapeut aan het opleidingsinstituut RinoZuid te Eindhoven. In oktober 2013 werd deze opleiding met goed gevolg afgerond en sindsdien werkt zij in haar eigen Praktijk voor Psychotherapie met de naam Lindestroom.

Visie en werkwijze

Michella werkt bij voorkeur volgens de principes van de Psychodynamische psychotherapie, in de vorm van Mentalisation Based Treatment en Dynamic Interpersonal Therapy. Dit zijn vormen van een persoonsgerichte behandeling waarbij de ontwikkeling van de mens centraal staat. Gedachten, gevoelens, verlangens, motieven en gedrag worden beschouwd in samenhang met vroegere ervaringen, die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van specifieke kenmerken in de persoonlijkheid. Reflectie op onbewuste wensen en drijfveren intenties zorgen voor begrip en verwerking van psychische problemen. Voorwaarde hiervoor is een goede therapeutische relatie. Psychodynamische psychotherapie wordt aangeboden aan cliënten die last hebben van (ernstige) psychische klachten en die ook aan de achtergrond van hun klachten willen werken. De behandelvormen kunnen sterk variëren in dosering (lengte en frequentie).

Psychotherapie is en blijft een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is deskundig op het gebied van de eigen belevingen, ervaringen en wensen. Samenwerking en uitwisseling hierover zijn wezenlijk in het psychotherapieproces. Na de intakegesprekken stelt Michella, in samenspraak met de cliënt, een behandelovereenkomst en behandelplan op. Dit vormt de leidraad voor de behandeling. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van de cliënt. Afname van de klachten en waar nodig verandering van oude patronen is het doel. Bewustwording van eigen denken, voelen en handelen is daarbij belangrijk. Tegelijkertijd is er aandacht voor het optimaliseren van de interactie met anderen.

Om de resultaten van de behandeling te meten zal zij u vragen tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Ook vraagt zij u een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de door haar geleverde zorg.

Kinderen en Jeugd

Naast de behandeling van volwassenen richt Michella zich ook op de behandeling van kinderen en jeugdigen vanaf 12 jaar. Soms hebben zij last van klachten waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Deze kan liggen in emotionele, gedragsproblemen en/of samenhangen met gezins- of opvoedingsproblemen. Op basis van informatie uit intakegesprekken en de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld welke aanpak of behandeling voor het kind of de jeugdige en zijn of haar gezin is aangewezen. Vervolgens wordt er een voorstel voor behandeling gedaan tijdens een adviesgesprek met ouders en het kind. De therapie wordt uitgevoerd in overleg en in samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind. Naast individuele therapiegesprekken wordt er ook regelmatig aandacht besteedt aan ouderbegeleiding.

De gegevens over het kind, jeugdige en gezin worden vertrouwelijk behandeld. Voor de intake, diagnostiek en behandeling van kinderen tot 16 jaar is schriftelijke toestemming van (beide) ouders nodig.

Lindestroom Praktijk voor Psychotherapie heeft voor de jeugdzorg contracten met de gemeenten in de regio's Hart van Brabant en Noord-Oost Brabant.

Kwaliteitsstatuut

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.